ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร
Company Profile

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากรากฐานที่แข็งแกร่งในการมุ่งมั่นพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าของชีวิต ตลอดจนสร้างมาตราฐานความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้อยู่อาศัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวเป็นอันดับต้นๆของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจึงพัฒนาแนวคิดทิศทางและรูปแบบการดำเนินงานที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า